Compra Segura

La seva compra amb tota confiança

Les seves operacions de pagament es realitzen en un entorn segur, amb encriptació SSL, de manera directa amb la seva entitat bancària, emissora de la seva targeta de crèdit mitjançant la passarel·la RedSys.

Durant les operacions de validació i comprovació del pagament que s'efectuïn entre el client i la seva entitat bancària, Màquines de Cosir Duch no intervé, recopila ni processa cap mena d'informació, el client accedirà a un entorn segur en el qual només intervindran l'emissora de la targeta de crèdit i el titular de la mateixa.

Un cop finalitzada l'operació, serà rebuda una notificació del resultat de l'operació a Màquines de Cosir Duch, la qual només informarà de l'acceptació o no de l'operació de pagament.