Sapphire 930

La Sapphire 930 és una màquinade cosir electrònica d’ús domenstic.
Realitza 200 puntades i moltes d’elles estàn dedicades pel patchwork.

Descripció

La Sapphire 930 és una màquinade cosir electrònica d’ús domenstic.
Realitza 200 puntades i moltes d’elles estàn dedicades pel patchwork.
Amb pantalla grafica que li indicarà la puntada selecionada i la informació més important.
Disposa d’un exclusiu sistema de sensor de premsa-teles.
Incorpora un assessor de costura per ajudar-li en els seus projectes.
De braç lliure i amb una amplia zona de costura per als treballs de més volum, uns 25 com de l’agulla a la màquina.
Amb talla-fils i enfilador automàtic.
Disposa de botó Star/Stop per cosir sense pedal.
La Sapphire 930 regula auutomàticament la tensió del fil i aixeca el premsa-teles de manera automàtica.
Programi la posició de l’agulla en funció del que necessiti.
Realitza 7 tipus de traus diferents i disposa de 4 alfabets.
Amb 20 memòries diferents aquesta màquina l’acompanyarà amb tot allò que vulgui fer.
Zona de costura il·luminada amb LEDS que li proporcionaràn una llum brillant i sense ombres.
Protegeixi la seva màquina de cops o pols amb la maleta rígida uqe incorpora.